www.gieldarolnicza.pl
Sprostanie wymogom żywieniowym wysokoprodukcyjnych jednostek zwierzęcych cechujących się wielkimi możliwościami genetycznymi, jest bardzo ważne. Szczególnie należy skoncentrować się na stopniu energii w porcji żywieniowej. Za bardzo cenne, najwydajniejsze i niesamowicie bezpieczne jej źródło uznaje się tłuszcz. Jeśli chodzi o rozród, poza energią istotne są także dostarczane z tym komponentem kwasy tłuszczowe. Mają one bardzo duże znaczenie dla d
Bydłu posiadającemu predyspozycje genetyczne do życia w klimacie umiarkowanym, szczególnie zagraża zjawisko stresu cieplnego, któremu te łatwo się poddaje. Uwydatnia się to przez znaczną redukcję apetytu, a także produkcję mleka i wzrost poboru wody.
Dbanie o odpowiednią higienę systemów karmienia na mokro oraz o właściwy przepływ z zachowaniem jednolitości mieszanki to segmenty, które oprócz wartości odżywczej porcji i jej jakości, są w stanie znacząco oddziałać na stan zdrowia jednostek gospodarczych oraz ich parametry przyrostu.
Kiedy na zewnątrz panują wysokie temperatury, wszyscy na ogół są szczęśliwi. Hodowcy jednak trochę mniej, bo wiedzą, co to dla nich oznacza – wtórną fermentację w kiszonkach, a co za tym idzie, wysokie stężenie mikotoksyn w mieszankach. W mieszankach objętościowych bez wątpienia prostsze, tańsze i efektywniejsze jest wykorzystanie głównych norm profilaktyki, w odróżnieniu od usuwania pojawiających się już w mieszankach mikotoksyn.
System wentylacji w pomieszczeniu inwentarskim jest bardzo ważnym elementem technologicznym chowu zwierząt. W wyniku jego działania z pomieszczania wydostaje się zabrudzone powietrze, a jednocześnie zostaje wpuszczone do niego zupełnie nowe, świeże. Rolą takiego systemu jest jak najlepsza stabilizacja warunków środowiska wewnątrz pomieszczenia inwentarskiego.
Showing 1 to 5 of 77 (1 Pages)