www.gieldarolnicza.pl
Mikotoksyny to szkodliwe metabolity wtórne grzybów pleśniowych, które zalicza się głównie do typów Aspergillus, Penicillium oraz Fusarium. Ich niekorzystny wpływ określa się nawet w sytuacji pojawiania się w małych stężeniach. Zagrażające są głównie mieszanki kilku bądź kilkunastu omawianych toksyn.
Chów zwierząt to bardzo ważny sektor, w którym obecnie działa mnóstwo rolników. W chowie tym kluczowe znaczenie przypisuje się wielu zwierzętom, także tym z grupy trzody, która bez wątpienia nie jest ani łatwa, ani tania w utrzymaniu. Hodowanie tych zwierząt wprawdzie nie wymaga od hodowców takiego wkładu pracy, jak przy bydłu, jednak i tak wiąże się z ze znacznie wyższymi stratami.
Zgodnie z technologią karmienia stosowaną na dzień dzisiejszy, do dożywienia nowonarodzonych świń należy przystąpić z końcem 1. tygodnia, w którym przyszły na świat. Według niektórych doświadczonych w tej kwestii osób termin ten jest zbyt wczesny i że najlepiej dokonać tego nie wcześniej niż tydzień przed odsadzeniem świń od matki.
Zbliżający się sezon letni związany jest z kwestią mało korzystnego utrzymywania kiszonek. Na rynku dostępne są preparaty do ochrony dawek TMR przed niebezpieczeństwem. Takie preparaty ochraniają kiszonki oraz dawkę pokarmową TMR, aby nie doszło do ich zagrzania.
Towarowa hodowla żywca wieprzowego obecnie bazuje na takich zabiegach, jak kojarzenia i krzyżowania. W związku z tym w dzisiejszym wpisie opowiemy o nich trochę szerzej. Na skuteczność produkcji świń w dużej mierze oddziałują wysokie przyrosty pozyskiwane w czasie tuczu, przy jednoczesnym niewielkim zużyciu mieszanki. Wyniki w pomieszczeniu inwentarskim można znacząco poprawić poprzez właściwe dobranie osobników do rozpłodu.
Showing 1 to 5 of 69 (1 Pages)