Promocja
Ważna faza przygotowania lochy do akcji porodowej to sposób jej karmienia. Należy zastosować taką dietę, by pokrywała ona wzrastające zapotrzebowanie żywieniowe lochy, a także by jej organizm został poprawnie nakierunkowany na laktację oraz ochroniony przed zaparciami, które stanowią koszmar dla loch w końcowych momentach ciąży.
Rosnące możliwości wydajnościowe bydła mają swoje odbicie w nowatorskich metodach dotyczących jego karmienia. Właściwie zbilansowana porcja stanowi warunek do tego, by można było otrzymać pożądane rezultaty ekonomiczne w chowie.

Brodawczyca u bydła

Dodany przez
Jest to zazwyczaj niezłośliwa choroba skóry oraz błon śluzowych. Nie oddziałuje ona szczególnie na samopoczucie ogólne i wydajność, ale niekiedy bywa ciężko znośna w czasie doju.
Ważnym okresem ukierunkowania macior na poród jest sposób ich karmienia. Należy zastosować taką dietę, aby sprostać rosnącym wymogom pokarmowym lochom, nastawić jej organizm do laktacji, ale zabezpieczyć też przed pojawieniem się zaparć, które są zmorą tych zwierząt w ostatnich dniach przed porodem.

Przemysłowy chów drobiu

Dodany przez
W ostatnich latach chów drobiu na całym świecie bardzo intensywnie się rozwinął. Ilość ubitych kur znacznie zwielokrotniła się w porównaniu do ilości ludzi. Mięso drobiowe staje się coraz bardziej popularne i zaczyna powoli dominować nad innym.
Showing 1 to 5 of 61 (1 Pages)